22.RAJD BRODNICKI

Data rozpoczęcia: 2018-08-25
Data zakończenia: 2018-08-25
Miejsce: KUJAWSKO-POMORSKIE,BRODNICA

Konkursowa Jazda Samochodem
3 runda Mistrzostw Okręgu
PZM w Bydgoszczy

Brodnica
25.08.2018

Organizator:
Automobilklub Toruński
87-100 Toruń, ul. Ducha Św. 5

 

 

Otwarcie listy zgłoszeń 01.08.2018
 Zamknięcie listy zgłoszeń 25.08.2018 godz. 0900
 Odbiór administracyjny 24.08. godz. 1000 – 2000 ~ 25.08.2018 godz. 0700 – 0900
 Badanie kontrolne BK 1 24.08. godz. 1000 – 2000 ~ 25.08.2018 godz. 0700 – 0905
 Pierwsze posiedzenie ZSS 25.08.2018 godz. 0900
 Odprawa uczestników 25.08.2018 godz. 0930
 Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu 25.08.2018 godz. 0915
 Start 25.08.2018 godz. 1000
 Meta 25.08.2018 godz. 1430
 Końcowe badanie kontrolne 25.08.2018 godz. 1435
 Opublikowanie klasyfikacji prowizorycznej 25.08.2018 godz. 1800
 Opublikowanie klasyfikacji końcowej i rozdanie nagród 25.08.2018 godz. 1830

Miejsce i termin imprezy 
Impreza odbędzie się w dniu 25.08.2018. na terenie powiatu Brodnickiego
. Nazwa i ranga imprezy
Konkursowa Jazda Samochodem „22.Rajd Brodnicki” rozgrywana jest jako: 
III runda Mistrzostw Okręgu PZM w Bydgoszczy

. Lokalizacja biura
Biuro znajdować się będzie do dnia 23.08.2018r. pod adresem 87-100 Toruń, ul. Ducha Św. 5 
w godzinach 0900 – 1500
W dniu imprezy pod adresem Ośrodek Wypoczynkowy „STEPOL” w Bachotku 
w piątek 24.08. w godzinach od 1000 – 2000 , w sobotę 25.08. od godziny 0700

. Lokalizacja biura
Biuro znajdować się będzie do dnia 23.08.2018r. pod adresem 87-100 Toruń, ul. Ducha Św. 5 
w godzinach 0900 – 1500
W dniu imprezy pod adresem Ośrodek Wypoczynkowy „STEPOL” w Bachotku 
w piątek 24.08. w godzinach od 1000 – 2000 , w sobotę 25.08. od godziny 0700

Charakterystyka
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa z 3 sekcji.
Na trasie zlokalizowane będzie 13 prób sprawnościowych poprzedzonych PKC.
Nawierzchnia trasy i prób sprawnościowych: asfalt, szuter.
Długość trasy: 90,8 km (w tym 20 km prób sprawnościowych)
Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej

Ukończenie/sklasyfikowanie w KJS „150% punktów w klasie” uprawnia do uzyskania licencji 
sportu samochodowego stopnia RN

Uczestnik zamierzający wziąć udział w KJS musi wypełnione zgłoszenie przesłać do dnia 23.08.2018 do godz. 15:00 na adres:
Automobilklub Toruński
87-100 Toruń

Galeria:

Ten post nie ma jeszcze swojej galerii.